ranking kierunkw

 

 Plakat 1

   

AAarchLOGO

 

AAA sekretariat

 

tabb

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych   

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

A 2 ST

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

szkoa doktorska 

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

 
 
 

  Kandydat ubiegający się przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

-         podanie o przyjęcie na studia kierowane do Dziekana Wydziału Humanistycznego;

-         ankietę osobową (pobierz tutaj);

-         życiorys;

-         odpis dyplomu ukończenia studiów;

-         dwie fotografie (jedna zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, druga formatu 4,5 x 6,5);

-         kserokopię dowodu potwierdzającego tożsamość (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty);