00000000000000000000000000baver

   

 

AAarchLOGO

 

0000111 sekretariat

 

tabb

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

 
 
 

  Kandydat ubiegający się przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

-         podanie o przyjęcie na studia kierowane do Dziekana Wydziału Humanistycznego;

-         ankietę osobową (pobierz tutaj);

-         życiorys;

-         odpis dyplomu ukończenia studiów;

-         dwie fotografie (jedna zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, druga formatu 4,5 x 6,5);

-         kserokopię dowodu potwierdzającego tożsamość (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty);