INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ikona aktualnosci

 

Instytut Historii oferuje usługi w zakresie:

 

• historii i nauk pomocniczych historii (badania, prelekcje, szkolenia),
• kancelaryjno-archiwalnym (szkolenia, opracowanie normatywów, porządkowanie akt).

Usługi realizowane są na mocy porozumień UPH z podmiotami zewnętrznymi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem Instytutu Historii.

Realizowane projekty:

1. Gmina Stara Kornica (2021-2022):  Zabytkowy cmentarz w Starej Kornicy.

 

ranking Perspektyw 2020

SCOPUS HIS waski

grant NCN kierownik dr ha Dorota Wereda

 

my w historii historia w nas logo Siedlecki konkurs historyczny 3

buton lekcja akademicka

butonik e slownik

Dzieci Zamojszczyzny logo 
Nagroda ZLOTE PIORO IH button