INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ikona aktualnosci

Instytut Historii UPH zaprasza do współpracy w zakresie sprawowania pieczy naukowej i dydaktycznej nad uczniami realizującymi program historii w zakresie rozszerzonym. Zawarcie porozumień patronackich skutkuje udziałem uczniów w lekcjach akademickich z wykładowcami UPH, uczestnictwem w projektach realizowanych w Instytucie Historii oraz możliwością odbywania w szkole praktyk zawodowych nauczycielskich przez studentów historii UPH.

Uczestnicy projektu Klasy patronackie:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach


podypl baner 2022

historia uwierz w to

 buttpn SCOPUS HIS waski

butonik e slownik

swiaty button 2

grant NCN kierownik dr ha Dorota Weredagrant NCN kierownik dr Beata Kozaczynska

button komisja historyczna procesu beatyfikacyjnego

button certyfikat poziomy niebieskie tlo

button poziomy my w historii historia w nas

baner poziomy Siedlecki konkurs historyczny

baner poziomy lekcja akademicka

Dzieci Zamojszczyzny logoNagroda ZLOTE PIORO IH button