00000000000000000000000000baver

Darek plakat wydarzenia

  kozaczynska biala

 

 

0000111 sekretariat

 

tabb

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

bol bul

W dniach 1-5 października br. dr hab. Sergiusz Leończyk w ramach programu Erasmus+ przeprowadził zajęcia ze studentami Południowo-Zachodniego Uniwersytetu im. Neofita Riłskiego w Błagojewgradzie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rafal kino 30 wrzesnia19

Instytut Historii od kilku lat współpracuje z Kinem Helios przy realizacji projektu edukacyjnego Kino na temat. 30 września dr Rafał Roguski jako wprowadzenie do filmu „Piłsudski” przybliżył młodzieży mało znane fakty z życia Marszałka.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Patryk Sanok

W dniach 27-29 września br. doktoranci historii uczestniczyli w konferencji Turning Points. European Arms and Armour from the Migration Period to the early Modern Period, wygłaszając referaty: Patryk Skupniewicz - Boar-hunt of Heinrich Hetzbold von Weißensee. Remarks on Folio 228r of Codex Manesse, Adam Kubik - New finds of helmets from Petra and Tatarstan and the origin of early medieval one-piece helmets.

 

PROGRAM

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Maria ordines 20

W dniach 25-28 września br. dr hab. Maria Starnawska uczestniczyła w konferencji Ordines Militares: Komunikacja w zakonach rycerskich. Przestrzenie - struktury - formy, wygłaszając referat Die innere Korrespondenz der Johanniter im schlesich-polnischen Ordenszweig in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts auf Grund des Formelbuches aus dem  Nationalarchiv in Prag.

 

PROGRAM

___________________________________________________________________________________________________________________________________

plan L

Szanowni Państwo aktualne rozkłady zajęć znajdują się w zakładkach: studenci i doktoranci.

_____________________________________________________________________________________