INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


ranking Perspektyw 2020

NCN dr hab D Wereda

Historia i Swiat 40 MEiN

butonik e slownik

Dzieci Zamojszczyzny logo

 Nagroda ZLOTE PIORO IH button

III Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze

19 Konferencja Ko Naukowych