00000000000000000000000000baver

   

 

AAarchLOGO

 

0000111 sekretariat

 

tabb

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

marysia

W dniach 4-5 września br. na Wydziale Humanistycznym UPH odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie z Dowództwem 18 Dywizji Zmechanizowanej pt. Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Historia i współczesne wyzwaniaWśród referentów byli pracownicy naszego Instytutu: dr hab. Maria Starnawska, dr hab. Jarosław Cabaj, dr Rafał Roguski oraz doktorant Artur Rogalski.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

KOZACZYNSKA PISZ

W dniach 4-5 września br. dr Beata Kozaczyńska uczestniczyła w konferencji Okupacja niemiecka ziem polskich 1939-1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy, wygłaszając ref. Życie codzienne więźniów obozu przejściowego w Zamościu (UWZ_Lager Zamosc) w latach 1942-1943.
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

2019 OKLADKA STRONA

Informujemy, że zakończono prace nad bieżącym numerem czasopisma Historia i Świat.

 

tom 8 (2019)

Numery archiwalne

_________________________________________________________________________________________________________________________________

MOTWICA

Ukazała się książka doktoranta historii Piotra A. Czyża pt. "Zarys dziejów parafii Motwica", Motwica 2019. Zachęcamy do lektury!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ofi na strone okladka

Jest nam miło poinformować, że 2 numer czasopisma OFFICINA HISTORIAE jest już w drukarni.

__________________________________________________________________________________________________________________________________