INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


 

ranking Perspektyw 2020

SCOPUS HIS waski

grant NCN kierownik dr ha Dorota Wereda

 

my w historii historia w nas logo Siedlecki konkurs historyczny 3

buton lekcja akademicka

butonik e slownik

Dzieci Zamojszczyzny logo 
Nagroda ZLOTE PIORO IH button