INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


ranking Perspektyw 2020

 

 

Historia i Swiat 40 MEiN

butonik e slownik

Dzieci Zamojszczyzny logo

Sekretariat Instytutu pracuje w systemie zdalnym we wtorki i pitki

facebook logo

Swiat ukryty w archiwach

III Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze


19 Konferencja Ko Naukowych