00000000000000000000000000baver

  blok terminarz rekrutacji

 

 

boks covid19 v2

 

AAarchLOGO

 

AAA sekretariat

 

tabb

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych   

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

A 2 ST

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

szkoa doktorska 

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Anna Wielgosz

logo uph ramka
Senat UPH zatwierdził wykaz przedmiotów ogólnouczelnianych na rok akademicki 2014/2015.


Studia I stopnialogo pdf                                    
Studia II stopnialogo pdf__________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

licencjat sm 1

1 lipca br. studenci kierunku stosunki międzynarodowe zdali egzaminy licencjackie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

magisterka 1 lipca

1 lipca br. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych seminarzyści dr. hab. Jarosława Cabaja prof. UPH uzyskali tytuły magistrów historii.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

licenzjat historia 1 lipca

1 lipca br. studenci historii zdali egzaminy licencjackie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

FHW rzeszow

W dniach 24-27 czerwca 2014 roku w Rzeszowie odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości: Granice, Pogranicza i Kresy w Historii Wojskowej. Organizatorami tegorocznego spotkania byli: Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, IH UR oraz 1. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia . W Forum wzięli udział przedstawiciele IHiSM dr hab. Wojciech Włodarkiewicz prof. UPH wygłosił referat pt: Działania wojenne Frontu Ukraińskiego w 1939 roku, zaś dr Rafał Roguski zaprezentował wystąpienie Organizacja Straży Celnej na przykładzie Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego. W trakcie XII Forum Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Wojskowości przyznał dr hab. Wojciechowi Włodarkiewiczowi prof. UPH Medal Historia – Militaris – Polonica za najlepszą monografię pt. Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935–1939.

PROGRAM

______________________________________________________________________________