ranking kierunkw

 

AAarchLOGO

 

AAA sekretariat

 

tabb

 

 

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych   

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

AAASSSS

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

szkoa doktorska 

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Anna Wielgosz

konferencja pruszcz

W dniach 16-18 maja dr hab. Katarzyna Maksymiuk prof. UPH uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej religijnym aspektom wojen, wygłaszając referat: Religious Aspect of Military Operations of the Emperor Heraclius in Iran.

 

PROGRAM            GALERIA

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

pilsen

W dniach 14-16 maja b.r.  dr hab. Robert Piętek prof. UPH uczestniczył w 1st CENTRAL EUROPEAN AFRICAN STUDIES CONFERENCE  w Pilźnie, wygłaszając referat: Changes in State, Society of the Kongo Kingdom.

 

PROGRAM

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

lwow

W dniach 12-16 maja b.r. pracownicy IHiSM wzięli udział we Lwowie w XXIV międzynarodowej konferencji Історія релігій в Україні. Referaty zostały opublikowane w pracy zbiorowej. Dr hab. Katarzyna Maksymiuk prof. UPH:  Some remarks on Christian church in Iran in the 5th century AD; dr Dorota Wereda: Biskupi unickiej eparchii lwowskiej-pośrednicy między wschodem a zachodem; dr Rafał Roguski: Duszpasterstwo wojskowe i religijność żołnierzy armii polskiej w ZSRR, na Bliskim Wschodzie i w kampanii włoskiej. Opublikowano również referat dr. hab. Jarosława Cabaja prof. UPH, któremu obowiązki zawodowe uniemożliwiły przyjazd na Ukrainę: Sprawa unicka w Guberni Siedleckiej. (PDF wkrótce)

 

GALERIA

______________________________________________________________________________

Jarosław Cabaj

pms

W dniach 10-11 maja br. odbył się w Grodnie (Białoruś) finał XIX edycji Konkursu Historycznego „Dzieje Polski”. Organizatorem i gospodarzem imprezy było Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna na Białorusii. Patronat merytoryczny nad konkursem od wielu lat sprawuje IHiSM Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Główną nagrodą dla laureatów jest prawo podjęcia studiów w UPH na kierunkach historia i stosunki międzynarodowe. Autorem pytań i zarazem przewodniczącym komisji konkursowej był prof. dr hab. Jarosław Cabaj, dyrektor IHiSM UPH. Poza wymienionym w składzie jury znaleźli się: dr Adam Bobryk (rzecznik JM Rektor UPH) i dr Beata Walęciuk-Dejneka.

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

Olsztyn

W dniach 6-7 maja b.r.  dr hab Robert Piętek prof. UPH uczestniczył w konferencji w Olsztynie "Komunikowanie w Afryce i  jego endo- i egzogeniczne aspekty. Etniczność - kultura - religia - polityka - gospodarka - społeczeństwo - media", wygłaszając referat: Rytuał jako narzędzie komunikacji władzy w Dawnym Kongu.

 

PROGRAM

______________________________________________________________________________