INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Rafał Roguski

warsztaty 3d

26 maja roku bieżącego nasi studenci wzięli udział w warsztatach skanowania 3D obiektów zabytkowych. Pierwszą częścią zajęć było zwiedzenie pałacu Ossolińskich w Sterdyni. Warsztaty skanowania 3D prowadził pan Sebastian Tyszczuk archeolog, specjalista od digitalizacji zabytków. Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości Fundacji Patriotyzm i Niepodległość naszych Ziem i właściciela pałacu Jana Pacewicza -twórcy Muzeum Ziem Nadbużańskich.

 

GALERIA

______________________________________________________________________________

Katarzyna Maksymiuk

IMG 9364

Między innymi o Sybirakach w Nowej Zelandii, wierzeniach ludów syberyjskich, artystach i naukowcach na zesłaniu dyskutowali uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sybir: Doświadczenia – Pamięć”, w drugim dniu obrad (22-23 maja 2014 r.). 

IHiSM UPH w Siedlcach z referatem nt. „Miejsca pamięci deportowanych Polaków w Małej Minusie i Minusińsku Kraju Krasnojarskiego” zaprezentował dr Sergiusz Leończyk, który tym tematem zajmuje się ponad 15 lat.

 

PROGRAM

______________________________________________________________________________

 

Jarosław Cabaj

pms

W dniach 10-11 maja br. odbył się w Grodnie (Białoruś) finał XIX edycji Konkursu Historycznego „Dzieje Polski”. Organizatorem i gospodarzem imprezy było Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna na Białorusii. Patronat merytoryczny nad konkursem od wielu lat sprawuje IHiSM Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Główną nagrodą dla laureatów jest prawo podjęcia studiów w UPH na kierunkach historia i stosunki międzynarodowe. Autorem pytań i zarazem przewodniczącym komisji konkursowej był prof. dr hab. Jarosław Cabaj, dyrektor IHiSM UPH. Poza wymienionym w składzie jury znaleźli się: dr Adam Bobryk (rzecznik JM Rektor UPH) i dr Beata Walęciuk-Dejneka.

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

lwow

W dniach 12-16 maja b.r. pracownicy IHiSM wzięli udział we Lwowie w XXIV międzynarodowej konferencji Історія релігій в Україні. Referaty zostały opublikowane w pracy zbiorowej. Dr hab. Katarzyna Maksymiuk prof. UPH:  Some remarks on Christian church in Iran in the 5th century AD; dr Dorota Wereda: Biskupi unickiej eparchii lwowskiej-pośrednicy między wschodem a zachodem; dr Rafał Roguski: Duszpasterstwo wojskowe i religijność żołnierzy armii polskiej w ZSRR, na Bliskim Wschodzie i w kampanii włoskiej. Opublikowano również referat dr. hab. Jarosława Cabaja prof. UPH, któremu obowiązki zawodowe uniemożliwiły przyjazd na Ukrainę: Sprawa unicka w Guberni Siedleckiej. (PDF wkrótce)

 

GALERIA

______________________________________________________________________________


0001

wany komunikatSekretariat Instytutu Historii w dniach 18-31 stycznia 2021 r. we wtorki i piątki pracuje w systemie zdalnym.

elity PRL

Wydarzenie w trybie wideokonferencji w aplikacji Google Meet. Do udziału niezbędne jest posiadanie i zalogowanie na koncie Google oraz skorzystanie z linku: https://meet.google.com/ate-hqyb-nrm

Andrzej Klim – historyk-archiwista i historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz i redaktor, autor książek o życiu towarzyskim elit PRL.
 

00 FACE

konkurs str

REGULAMIN KONKURSU

wiat ukryty w archiwach

ZAPROSZENIE           FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

00 ogoszenie

0000 arcg logo