00000000000000000000000000baver

   

MARTA WER

 

AAarchLOGO

 

0000111 sekretariat

 

tabb

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Z przyjemnością informujemy, że Pracownica Naszego Instytutu

dr Katarzyna Maksymiuk

uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia specjalność: historia Rzymu i Bizancjum.

Podstawą nadania była rozprawa habilitacyjna pt. "Pogranicze persko-rzymskie w działaniach Husrowa I Anuszirwana (531-579)"  i pozytywnie oceniony dorobek naukowy oraz całość przebiegu kolokwium habilitacyjnego przeprowadzonego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu w dniu 19 listopada 2013 r.

Z gratulacjami dla Pani dr hab. Katarzyny Maksymiuk Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych


28 listopada 2013 roku, w budynku Wydziału Humanistycznego odbyła się konferencja naukowa: Prasa podlaska w XIX-XXI wieku - wybrane aspekty życia społecznego na łamach prasy.

 Program


 

Z przykrością zawiadamiamy, że Podyplomowe Studia Archiwistyki i Koordynacji Czynności Kancelaryjnych oraz Podyplomowe Studia Historii w bieżącym semestrze nie zostaną uruchomione ze względu na zbyt małą liczbę chętnych.

Ponowna rekrutacja na wyżej wymienione studia odbędzie się na początku 2014 r. (zajęcia rozpoczynałyby się od semestru letniego). Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.


 1

 

20 września 2013 r. w kościele katedralnym w Siedlcach odbyła się konferencja „Katedra siedlecka wczoraj i dziś”. Wpisała się ona w cykl imprez upamiętniających 100. lecie konsekracji świątyni. W organizację konferencji włączył się Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH, którego dyrektor – dr hab. Jarosław Cabaj, stanął na czele komitetu organizacyjnego. Sekretarzem wspomnianego komitetu był dr Rafał Dmowski. Obrady zaszczycili swoją obecnością ks. bp Zbigniew Kiernikowski, prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor UPH, oraz przedstawiciele władz miasta.

ulotka