INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W co sie bawic AK

Wykład otwarty Andrzeja Klima wygłoszony dla Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w dniu 21 stycznia 2021 r.

my w historii historia w nas

Instytut Historii UPH w Siedlcach rozpoczął realizację projektu edukacyjnego My w historii – historia w nas, skierowanego do uczniów szkół średnich w regionie. Jego celem jest doskonalenie procesu kształcenia i podnoszenie jego jakości w zakresie historii, wyrabianie w uczniach przekonania o znaczeniu przeszłości w prawidłowym zrozumienia dnia dzisiejszego, integrowanie środowisk szkolnych i akademickiego w kształtowaniu postawy humanistycznej uczniów i studentów, a także rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy. Do projektu przystąpiło 13 szkół ponadpodstawowych z 7 powiatów regionu siedleckiego.