INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy spotkania

20 stycznia 2017 r. w IHiSM odbyło się spotkanie promujące książkę Anatomia destrukcji bezpieczeństwa państwa i narodu. Źródła do dziejów partii komunistycznej w regionie bialskopodlaskim w latach 1918-1989. Spotkanie z autorami dr. hab. Dariuszem Magierem i dr. Pawłem Borkiem poprowadził student historii Adam Justa. W spotkaniu uczestniczyli również recenzenci dr hab. Mirosław Szumiło i dr hab. Eugeniusz Wilkowski.