INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

studenci historii

Dziękuję Studentom i Doktorantom historii (Dorocie Cabaj, Patrycji Kaczorowskiej, Annie Kłoś, Katarzynie Makulec, Damianowi Fiołkowi, Tomaszowi Jasińskiemu, Radosławowi Kłopotowskiemu, Adrianowi Szcześniakowi, Przemysławowi Wróblewskiemu) za godne reprezentowanie Naszego Instytutu w czasie Dnia Otwartego WH. dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH