INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

studenci historii na konferencji

W dniach 5-7 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Instytutu uczestniczyli w XIX Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki w Krakowie. Dorota Cabaj ref. Opracowanie materiałów archiwalnych w praktyce działalności archiwów państwowych w XXI wieku – refleksja statystyczna; Anna Kłoś ref. Garść uwag na temat pracowników Archiwów Państwowych początku XXI wieku na podstawie sprawozdań Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; Adam Justa ref. Retrokonwersja jako pojęcie, które zdominowało praktykę archiwalną w 2017 roku; Łukasz Węda ref. Akta metrykalne zmarłych rodzin tatarskich w parafii muzułmańskiej w Studziance w XIX wieku.

link do: PROGRAMU