INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy spotkania

20 kwietnia 2017 r. dr hab. Maria Starnawska prof. UPH, dr Rafał Roguski, Damian Fiołek i Radosław Kłopotowski odwiedzili I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokołowie Podlaskim. Wygłoszony przez prof. Marię Starnawską wykład dotyczył zakonu templariuszy i jego związków z naszym regionem.