INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Maria Starnawska

W dniach 1-31 maja 2017 r. dr hab. Maria Starnawska prof. UPH, przebywała w Rzymie w ramach stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.