INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Łukasz Węda

W dniach 27-30 czerwca  2017 r. Łukasz Węda, doktorant historii, uczestniczył w konferencji Tatarzy – Muzułmanie Wielkiego Księstwa Litewskiego: Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość, wygłaszając ref. Zapomniany mizar, czyli cmentarz tatarski w Studziance – historia i charakterystyka nagrobków.