INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

studenci 40 plus

12 lipca 2017 r. pierwsi absolwenci studiujący w ramach programu HISTORIA 40+ (uruchomionego w Instytucie w roku akademickim 2014/2015) uzyskali stopnie licencjata.