INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy wystawy

1 września 2017 r. w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Brześciu odbył się wernisaż wystawy „Generał Franciszek Krajowski – bohater odrodzonej Rzeczypospolitej”. Organizatorem wernisażu był Konsulat Generalny RP w Brześciu. Przy organizacji wernisażu pomagali studenci historii: Przemysław Andrzej Wróblewski (studia doktoranckie) i Damian Fiołek (studia magisterskie) oraz Prochownia Terespol. Na zdjęciu: Krzysztof Rosiński - Konsul ds. Prawnych RP w Brześciu, Piotr Kozakiewicz - Konsul Generalny RP w Brześciu, Wielisława Krajowska - wnuczka generała, dr Bartosz Zakrzewski.