INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Maria Starnawska

W dniach 7-10 września 2017 r. dr hab. Maria Starnawska, prof. UPH, uczestniczyła w konferencji The Military Orders: Piety, Pugnacity and Property w Londynie, wygłaszając ref. The Knights Hospitallers of St John on the Polish Lands and Rhodes in the late Middle Ages: piety, pugnacity, property, power on peripheries.

link do: PROGRAMU