INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Sergiusz Leończyk

W dniach 26 września-4 października 2017 r. dr Sergiusz Leończyk odbywał staż w Uniwersytecie Południowo-Zachodnim im. Neofita Rylskiego w Bułgarii.