INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy spotkania

27 października 2017 r. Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowała prezentację książki dr. Sergiusza Leończyka Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.