INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy konferencji

W dniach 16-17 listopada 2017 r. odbyły się I Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, których organizatorami byli m. in. pracownicy Instytutu.

link do: ARTYKUŁU