INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

przemawiająca dr hab. Dorota Wereda

25 listopada 2017 r. pracownicy Instytutu uczestniczyli w konferencji Z dziejów Diecezji Siedleckiej. Dr hab. Dorota Wereda wygłosiła ref. Rola kultu maryjnego dla unickiej społeczności Podlasia, dr Rafał Dmowski ref. Ks. Andrzej Mazurkiewicz – założyciel Zgromadzenia Sióstr „Jedność” św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Członkiem komitetu organizacyjnego był dr hab. Dariusz Magier.

link do: KONFERENCJI