INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Krzysztof Bąkała

W dniach 23-24 listopada 2017 r. doktorant historii Krzysztof Bąkała uczestniczył w konferencji Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku, wygłaszając ref. Żydowska gmina wyznaniowa w Borysławiu w świetle sprawozdań za rok 1935.

link do: KONFERENCJI