INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

goście spotkania

4 grudnia 2017 r. studenci historii zorganizowali dzięki wsparciu dr. Sławomira Kindziuka spotkanie autorskie dotyczące historii sportu. Gośćmi Instytutu byli autorzy licznych książek poświęconych historii piłki nożnej Piotr Chomicki i Leszek Śledziona.