INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Dariusz Magier

W dniach 7-8 grudnia 2017 r. przedstawiciele Instytutu uczestniczyli w konferencji Pogranicza archiwistyki. Kierownik Zakładu Archiwistyki dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH wygłosił ref. Archiwiści i maszyny, doktorant historii Piotr Romanowski ref. Początki zarządzania dokumentacją na przykładzie instrukcji kancelaryjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat 1918-1939.

link do: PROGRAMU