INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy audycji

10 grudnia 2017 r. o „Szlaku Niepodległości”, upamiętnianiu miejsc i wspieraniu pamięci narodowej Wschodniego Mazowsza, projekcie, w którym biorą udział studenci Naszego Instytutu, realizowanym w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, opowiadali w RDC Adam Sulewski – wójt gminy Stanisławów, Rafał Roguski z IHiSM i Sebastian Tyszczuk – Prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego.