INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tomasz Brodacki

W dniach 13-15 grudnia 2017 r. doktorant historii Tomasz Brodacki prowadził kwerendę w Bibliotece Polskiej w Paryżu.