INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Maria Starnawska z członkiem grupy rekonstrukcyjnej

20 stycznia 2018 r. dr hab. Maria Starnawska, prof. UPH, w czasie otwarcia wystawy w Ostródzie poświęconej Templariuszom wygłosiła prelekcję na temat historii tego zakonu. Dr hab. Maria Starnawska została honorowym członkiem Stowarzyszenia "Szlak Templariuszy".