INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy spotkania

25 stycznia 2018 r. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie na zaproszenie dr. Sergiusza Leończyka przeprowadzili prezentację dla studentów pierwszego roku Naszego Instytutu nt. "Karta Polaka jako instrument polityki imigracyjnej".