INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy uroczystości

14 marca 2018 r. w gmachu WH miał miejsce wernisaż wystawy Codzienny heroizm. O Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. GOŚCIE HONOROWI: p. Alicja Zdanowska - żona p. Stanisława Zdanowskiego, który został odznaczony medalem Sprawiedliwi Wsród Narodów Świata; p. Bogusław Ługowski- jego stryjenka p. Halina Ługowska  została odznaczona medalem Sprawiedliwi Wsród Narodów Świata; pp. Helena i Zenon Zdanowscy. Pani Helena jest spokrewniona z osobami zamordowanymi za pomoc Żydom (Antoni Domański, Franciszek Domański, Piotr Domański); pp. Iwona i Dariusz Ługowscy - osoby spokrewnione z rodziną Zdanowskich i Ługowskich. Wykład wprowadzający wygłosiła dr Martyna Grądzka-Rejak z Biura Badań Naukowych IPN.