INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Dorota Wereda obok plakatu

26 kwietnia 2018 r. dr hab. Dorota Wereda prof. UPH w ramach Spotkań Regionalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej wygłosiła wykład Bazylianie bialscy.