INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy prelekcji

14 czerwca 2018 r. dr Rafał Dmowski w ramach Spotkań Regionalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej wygłosił wykład Bialska kolejka wąskotorowa.