INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwenci stojący obok siedleckiego dębu humanisty

11 lipca 2018 r. odbyły się obrony prac dyplomowych, pisanych pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Maksymiuk, prof. UPH.