INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Józef Piłatowicz siedzący przy stole, z prawej strony statuetka i słowniki

Kapituła Siedleckiego Towarzystwa Naukowego jednogłośnie przyznała dr. hab. Józefowi Piłatowiczowi Nagrodę Złotego Jacka za osiągnięcia naukowe (całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem wydanego w 2018 r. II tomu "Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza"). (fot. A. Skums)