INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

przemawiająca dr Beata Kozaczyńska, z prawej strony stół prezydialny konferencji

W dniach 3-5 grudnia 2018 r. dr Beata Kozaczyńska uczestniczyła w konferencji Świadek wieku ludobójstwa. Rafał Lemkin i konwencja z 1948 r., wygłaszając ref. Niemieckie zbrodnie na dzieciach polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942–1943.