INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Beata Kozaczyńska z kwiatami przed planszami wystawy

4 grudnia 2018 r. odbył się wernisaż wystawy Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny. Ekspozycję, przygotowaną przez dr Beatę Kozaczyńską można odlądać do 7 stycznia w  Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki, Przystanek Historia. (fot. P. Życieński)