INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy spotkania

23 stycznia 2019 dr hab. Maria Starnawska spotkała się z młodzieżą Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim i wygłosiła prelekcję na temat dziejów zakonu templariuszy w Ziemi Świętej, Europie i na ziemiach polskich. Spotkanie zorganizowały nauczycielki historii w Zespole Szkół, panie mgr Alina Żurawska i mgr Magdalena Tomasiak, absolwentki naszego Instytutu.