INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Beata Kozaczyńska wygłaszająca prelekcję

25 stycznia 2019 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej BIAŁKI, dr Beata Kozaczyńska przeprowadziła wykład dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach na temat wojennych losów dzieci polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny podczas II wojny światowej.