INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy warsztatów stojący przed budynkiem, pierwsza z lewej dr hab.Katarzyna Maksymiuk

W dniach 1-2 lutego 2019 r. dr hab. Katarzyna Maksymiuk na zaproszenie Fondation Hugot du Collège de France, uczestniczyła w warsztatach Deportations: A Comparative Discourse, przedstawiając ref. The Targets of Deportation Policy of Iranian king Šapur II (309-379).

link do: KONFERENCJI