INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Jarosław Cabaj gratulujący laureatom podczas konkursus historycznego Dzieje Polski

14 kwietnia 2019 r. w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbył się finał XXIV Konkursu Historycznego “Dzieje Polski”. Przewodniczącym jury był dyrektor IHiSM dr hab. Jarosław Cabaj.