INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Damian Sitkiewicz

Doktorant Damian Sitkiewicz uzyskał jedno z 10 stypendiów naukowych Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, przeznaczonych na projekt badawczy "Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)".