INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Dorota Wereda dr hab. Dariusz Magier ambasador Republiki Litwy w Polsce Edvardas Borisovas

28 czerwca 2019 r. pracownicy naszego Instytutu dr hab. Dorota Wereda i dr hab. Dariusz Magier wzięli udział w uroczystościach jubileuszowych związanych z 450-leciem unii lubelskiej w Wohyniu w powiecie radzyńskim. Prof. Dariusz Magier poprowadził okolicznościową konferencję, zaś prof. Dorota Wereda wygłosiła referat Wohyń w epoce unii lubelskiej - miasto pogranicza. W uroczystościach uczestniczył ambasador Republiki Litwy w Polsce JE Edvardas Borisovas.