INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Beata Kozaczyńska z uczestnikami konferencji

W dniach 4-5 września 2019 r. dr Beata Kozaczyńska uczestniczyła w konferencji Okupacja niemiecka ziem polskich 1939-1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy, wygłaszając ref. Życie codzienne więźniów obozu przejściowego w Zamościu (UWZ_Lager Zamosc) w latach 1942-1943.

link do: PROGRAMU