INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Dariusz Magier

10 marca 2020 r. w Radzyniu Podlaskim dr hab. Dariusz Magier i Paweł Żochowski zaprezentowali wyniki najnowszych badań nt. Inskrypcji żołnierzy wyklętych na ścianach aresztu UB w Radzyniu Podlaskim.