INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

biblioteka

  • W celu wypożyczenia materiałów bibliotecznych Użytkownik składa zamówienie on-line poprzez katalog INTEGRO.
  • Przygotowane do odbioru książki są zarejestrowane w systemie bibliotecznym, na indywidualnym koncie Użytkownika.
  • Użytkownik jest zobowiązany do weryfikowania stanu elektronicznego konta bibliotecznego oraz przestrzegania terminów zwrotu wypożyczonych pozycji.

 

Procedura odbioru wypożyczonych pozycji w okresie zagrożenia epidemiologicznego

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________