INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Dariusz Magier podczas prelekcji

29 sierpnia 2020 r. podczas szkolenia bojowego 233 Kompanii Lekkiej Piechoty Brygady Lubelskiej OT pod kryptonimem "BYSTRZYCA 2020" prelekcję historyczną na temat "Wojna informacyjna podziemia antykomunistyczngo na Lubelszczyźnie 1944-1956"wygłosił dr hab. Dariusz Magier.