INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

mgr Piotr Romanowski i dr hab. Dariusz Magier

9 grudnia 2020 r. odbyła się publiczna obrona dysertacji mgr. Piotra Romanowskiego, pt. "Kancelaria centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939". Promotorem pracy był dr hab. Dariusz Magier. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!